Om rapporten

Omslagsbild på rapport. Bakgrund: sjukhusmiljö i rött. Titel: Vårdköer - ett livshotande problem,

Tiden det tar att komma i kontakt med vården och få vård kan vara livsavgörande. I den här rapporten vill Moderaterna i Region Stockholm på ett lättförståeligt sätt visa hur vårdköer vuxit lavinartat under Socialdemokraternas regeringstid.

Vi vill också visa vad Moderaterna i Region Stockholm kan göra, gör och vill göra för att ta bort vårdköerna lokalt.

Även innan pandemin växte vårdköerna och fördubblades mellan år 2014 och 2018.

Vi uppmanar regeringen till att släppa sin Stockholmsfixering av sjukvården och i stället lyfta blicken mot landets övriga delar och möta konsekvenserna av sin egen sjukvårdspolitik: mer än fördubblade vårdköer och stora skillnader i vårdkvalitet beroende på var du bor.

Nationella reformer för ökad valfrihet och fler aktörer i vården är nödvändiga, såväl som lokala riktade insatser för att komma till rätta med köerna. Vården ska inte vara ett postkodlotteri.

Ladda ner rapporten: Vårdköer – ett livshotande problem

Rapporten i korthet

Sjukvård är en av väljarnas viktigaste frågor och sällan har en debatt om sjukvården varit mer aktuell än nu, när covid-19-pandemin förhoppningsvis börjar ebba ut. Vårdpersonal har jobbat outtröttligt och förtjänstfullt när både regioner och fristående vårdgivare fått ställa om.

Samtidigt står vi nu inför en vårdskuld som växer för varje dag som går. Bara med rätt politik och styrning kommer den att kunna arbetas av inom en överskådlig tid. Efter en titt i backspegeln kan vi konstatera att en sådan politik inte drivs bäst av den socialdemokratiska regeringen.

Internationellt anses Sverige ha en sjukvård i världsklass. Vad som sticker ut är dock våra långa vårdköer. Sedan 2014 har framför allt köerna till operation vuxit lavinartat. I november 2021 stod 69 856 personer i en vårdkö och hade väntat mer än 90 dagar på sin operation. År 2014 opererades 85 procent i tid, en siffra som sjunkit varje år sedan dess, fram till pandemin.

69 856 personer stod i vårdkö i november 2021 och hade väntat mer än 90 dagar på operation.

Några nedslag från rapporten

  • När den socialdemokratiska regeringen tog över 2014 fick 85 procent sin operation i tid. Den siffran har sjunkit för varje år och var i november 2021 nere på 61 procent.
  • Skillnaderna mellan regionerna är stora. I Region Stockholm får 90 procent sin operation inom vårdgarantins gräns om 90 dagar år 2020. I Region Västernorrland får bara 66 procent detsamma. Om alla regioner var lika bra på måluppfyllnad som Stockholm skulle andelen som väntat för länge på operation nästan halveras.
  • I Region Skåne får 97 procent av barn och unga som söker sig till barn- och ungdomspsykiatrin påbörja en utredning inom 30 dagar år 2020. I Region Västerbotten är samma siffra 29 procent.
  • Vården är idag ransonerad och därför skapas köer. Det är dock inget förutbestämt utan något som kan lösas. Det är uppenbart att om regioner tar hjälp av fristående vårdgivare är det också enklare att hålla vårdköerna korta. För att korta köer behövs också valfrihet i hela landet inom öppen och sluten specialistvård. Om regionen inte lyckas erbjuda vård i tid borde en annan region kunna ta över.
  • Moderaterna i Region Stockholm vill fortsätta korta köer lokalt, bland annat genom att aktivt söka upp de patienter som riskerar att vänta för länge och matcha dem mot en ledig vårdplats.
  • För varje år med S-styre får allt färre vård när de behöver. Det spelar roll vem som styr och särskilt under pandemin hade det varit önskvärt med ett större nationellt ledarskap. Regionerna har ett stort ansvar för hälso- och sjukvården men ytterst krävs också ett samlat nationellt ledarskap och en politik för att korta köer i hela landet.

Vill du också ha korta vårdköer?

Skriv under här.