Om vårdköer

Människor söker sig till vården för att få hjälp när de behöver. Tyvärr måste människor i stora delar av Sverige ställa sig i vårdkö, och fler kan det dessutom bli om vänsterpartierna lyckas ta makten efter valet 2022.

Idag tvingas människor ofta anpassa sig till att stå i kö eller att vända sig till en viss vårdgivare som inte vore ens eget förstahandsval, på grund av att bara denna kan erbjuda vård snabbare.

Vårdkö är dock är ingen självklarhet utan något som går att ändra och vända. Vi menar att vårdgarantin måste kunna hållas i hela landet och att den dessutom på sikt måste skärpas.

Vården behöver därför vara anpassad efter människor, inte tvärt om.

Vårdkö som växer med Socialdemokraterna

Sedan Socialdemokraterna tog över regeringsmakten har vårdköerna vuxit med nästan 200%*.

Visst finns det många patienter som nu står i en vårdkö på grund av att sjukvårdens resurser behövts för att hantera pandemin. Det går dock inte att skylla de långa vårdköerna enbart på pandemin.

Redan mellan 2014 och 2018, under den S-ledda regeringens första mandatperiod, dubblerades vårdköerna nämligen nationellt.

I regioner där Moderaterna styrt länge, så som Stockholm och Halland, har köerna i flera år varit kortast i landet.

För att ytterligare förtydliga hur moderat politik gör skillnad har vi räknat ut att om alla regioner var lika bra på måluppfyllnad som Stockholm skulle antalet som väntat för länge på operation minska med nästan 250 000 personer.

Om alla regioner var lika bra på måluppfyllnad som Stockholm skulle antalet som väntat för länge på operation minska med nästan 250 000 personer.

Fler vill ha moderatledd sjukvård

Efter valet 2018 är Moderaterna i själva verket med och styr i nästan alla regioner.

Tuff vårdsituation med pandemi

Strax efter att många nya borgerliga styren i regionerna tog över 2018 kom covid-19-pandemin. På grund av detta har de haft ett tufft utgångsläge, och har haft en mandatperiod präglad av pandemihantering och allt vad det innebär.

Men med rätt förutsättningar och en nationell politik för att korta köer och öka vårdkvaliteten kan fler regioner prestera på topp i framtiden.

Det moderata receptet för korta vårdköer

  • Minskad administration och rätt resurser till vården
  • Valfrihet för patienter att välja vårdgivare
  • Fler fristående aktörer i primär- och specialistvård
  • Möjlighet för sjukvårdens medarbetare att välja arbetsgivare
  • Hög kvalitet och skärpt vårdgaranti
  • Attraktiva arbetsgivare i vården
  • Uppsökande arbete för att matcha de som riskerar att vänta för länge mot en ledig vårdplats

*Andel väntande som väntat längre än 90 dagar på operation/åtgärd efter beslut om detta, helår 2014 (15,6%) jämfört med november 2021 (39%).

Läs vår rapport: Vårdköer – ett livshotande problem

Skriv under för kortare vårdköer

Vill du också ha politik som kapar köer till vården istället för skapa dem? Skriv under här:

Något gick fel. Vänligen prova igen.
Tack för din underskrift!

Genom att skicka in ditt namn och e-postadress godkänner du vår hantering av personuppgifter.